Художньо –естетичний напрям гурток «Чарівна майстерня»

Дата заснування гуртка-2013 рік

Керівник гуртка-Шквиря Галина Володимирівна

Науково-методична проблема-розвиток творчих вмінь та навичок вихованців засобами декоративно-прикладного мистецтва.

Основний зміст діяльності гуртка «Чарівна майстерня» полягає у формуванні таких компетентностей:

-пізнавальної: основи творчості декоративно-ужиткового мистецтва,моделювання і конструювання;

-практичної:формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами;

-творчої: творча самореалізація, формування творчої особистості і її художньо смаку, творчої уяви ,фантазії,пізнавального, інтересу інтелектуальний розвиток дитини;

соціальної: виховання поваги до звичаїв українського народу, бережливого ставлення до рідної природи, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей охайність істаранність у роботі)

Досягнення вихованців:

2013/2014 навчальний рік

Горчинська Карина-Диплом учасника всеукраїнського фестивалю «Святий Миколай» за високий рівень виконання конкурсних робіт

2014/2015 навчальний рік

Малиновська Яна-Грамота за зайняте 1 місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»

2015/2016 навчальний рік

Кліміна Катерина- за зайняте1 місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Український сувенірк

Кліміна Катерина-переможиця міського етапу Всеукраїнського виставки конкурсу «Знай і люби свій край»

Мунтянова Вероніка-Диплом другого ступеня, призер обласної виставки- конкурсу з початкового технічного моделювання (розділ «Найпростіші автомобілі»)

Мунтянова Вероніка –Диплом третього ступеня , переможець Всеукраїноької виставки-конкурсу з початкового технічного моделювання

Малиновська Яна-Диплом за зайняте1 місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція»

Гонган Діана-Грамота за зайняте1 місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»

2016/2017 навчальний рік

Пітулько Надія-диплом за зайняте 1 місце у міському етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу УМАКО «Сузір’я» «Космічні фантазії»

Гонга Діана-Грамота за зайняте друге місце у міському етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу з декоративно –ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

Анотація

власного досвіду роботи

Тема досвіду: Розвиток творчої уяви на заняттях з виготовлення м’якої іграшки.

ЗАВДАННЯ:

- сприяння умов для розвитку і самореалізації кожної особистості;

- передбачати розв’язання різноманітних творчих завдань, спрямування вихованців на пошукові види робіт;

- ураховувати вікові особливості учнів і послідовно ускладнювати форми роботи;

- розвивати творчу і трудову активність;

- вдосконалювати практичні навички роботи з тканиною та голкою;

- формування художньо-естетичного смаку у дітей;

- виховання працелюбності та допитливості.

В наш час особливої актуалізації та практичного значення набуває завдання створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Відповідно до законів України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту” провідне місце у виявленні творчих здібностей дітей,розвитку їх інтересів та обдарованості належить позашкільним закладам, які надають дітям можливості реалізувати свій творчий потенціал у тій галузі, яка їм природно відповідає.

Одним з найдавніших видів декоративно-вжиткового мистецтва є дитяча іграшка. Традиції народного мистецтва виготовлення іграшки і в наш час продовжують розвиватися. Світ сучасної іграшки надзвичайно у різноманітився. Великого поширення набули об’ємні іграшки з тканини,штучного хутра , шкіри, поролону, ватину, пряжі тощо.

Актуальність і новизна програми “ М’яка іграшка” полягає у тому, що засвоюючи програму , діти не тільки навчаються виготовляти іграшки, а й самостійно розробляють лекала для них, втілюють вжиття власні задумки та навчаються практично застосовувати створені вироби в побуті . Іграшка може бути використана як предмет дизайну одягу , дизайну побуту, виконувати утилітарну функцію: іграшка-подушка, іграшка-гаманець, при хватка , скринька тощо.

Виготовлення об’ємних іграшок дає уявлення про форми моделі , її конструкцію, дає повне трактування образу тварин , людини і будь якого предмету . Діти засвоюють правила розкрою (використовуючи картонний шаблон – викройку ), пошив і оздоблення моделей.

У процесі створення іграшки діти знайомляться з волокнистими, текстильними, шкіряними та іншими матеріалами; працюють різноманітними інструментами та обладнанням.

Заняття в гуртку “М'яка іграшка” не тільки розширюють загальний кругозір дітей, знайомлячи їх з такими поняттями як декоративно-ужиткове мистецтво, фольклорна народна іграшка ,вони доповнюють знання та вміння дитини із загальноосвітніх предметів: малювання (побудова викройок), трудового навчання (робота з різними матеріалами) , літератури (знайомство з літературними героями) , естетика і етика.

Велика увага на заняттях приділяється естетичному вихованню гуртківців, розвитку їхньої фантазії, художнього смаку, творчої уяви,вихованню доброти, взаємодопомоги.

Робота над іграшкою розвиває у дітей кмітливість, допитливість, інтерес до моделювання, художній смак. Окрім того діти набувають трудових навичок, розвивають моторику рук, в них з’являється впевненість у власних силах.

Підсумком навчання учнів є їх участь у виставках як на базі БДЮТ так і міських та обласних конкурсах тощо.

Дана програма є динамічною в користуванні. Вона передбачає зміни в підборі практичного навчального матеріалу, його засвоюють вихованці, відповідно до вікових особливостей дітей, їх запитів, методичних вимог до навчального процесу, вимог часу, місцевих особливостей та традицій.

Навчальна мета гуртка – ознайомлення з історією народної іграшки, засвоєння ,узагальнення і систематизація умінь і навичок по виготовленню іграшки від простої до складної, застосування ,удосконалення набутих знань і вмінь; розвиваюча – формування вмінь аналізувати послідовність виконання роботи в виготовленні іграшки, умінь порівнювати задум з виконаною роботою, вдосконалювати головне, знаходити причинно –

- суб’єкт - суб’єктна взаємодія – конструктивне співробітництво та співтворчість між педагогом і вихованцями, що забезпечують досягнення оптимальних результатів навчально - виховного впливу;

- моніторинг рівння навчальних досягнень і рівня мотивації пізнавальної та творчої діяльності вихованців;

- міжпредметні зв’язки та інтеграція естетичних дисциплін з використанням інформаційно – комунікаційних технологій.

За цей короткий час , що я працюю керівником гуртка , разом з дітьми приймала участь у різних заходах які проводяться в БДЮТ та м. Олександрії. Провела майстер – клас по виготовленню іграшки – сувеніра “шляпка – гольничка”. Приймала активну участь в оформленні залу до різних заходів , та виготовляю костюми для головних героїв: “Свято осені”, “Родинне свято”, “Тиждень відділу”, “Новорічні свята”.

Гурток “Чарівна майстерня” БДЮТ м. Олександрія другий рік за Міністерською програмою із збірника програм з позашкільної освіти науково – напряму ,за Програмою гуртка виготовлення сувенірів.

Програму адаптувала та внесла корективи з метою більшого спрямування на роботу з текстильними матеріалами, м’якою іграшкою. Це цікаво дітям та мені.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИКА ГУРТКА “ЧАРІВНА МАЙСТЕРНЯ”

ШКВИРІ

ГАЛИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Шквиря Галина Володимирівна отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки ”Початкова освіта.”

Шквиря Г.В. отримала кваліфікаційну категорію “бакалавр” у 2013 році, працює за 8 розрядом на посаді керівника гуртка, має педагогічний стаж 2 роки.

За час роботи у навчальному закладі Галина Володимирівна зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог.

Шквиря Галина Володимирівна , педагог з глибоким і цікавим внутрішнім світом,стійкою системою принципів і власним світосприйняттям. В системі роботи багато уваги приділяє індивідуальному підходу у процесі навчання і виховання дітей. Особливого значення надає практиці інтегрованого навчання та введення в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій. Вона добре володіє методикою сучасного заняття , в своїй роботі використовує елементи передового педагогічного досвіду. Працює над проблемою “Розвиток творчих вмінь та навичок вихованців засобами декоративно-прикладного мистецтва”.

Галина Володимирівна бере активну участь у роботі методичного об’єднання керівників гуртків організаційно-масового відділу та семінарах закладу. Вихованці гуртка приймають участь у заходах місцевого рівня.

Шквиря Галина Володимирівна – творчий керівник гуртка,фахівець належного науково-методичного рівня, користується заслуженим авторитетом серед колег та вихованців закладу. На заняттях гуртка вміло використовує різні навчальні педагогічні технології, методи та прийоми.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Шквиря Галина Володимирівна

2. ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 3.06.1965 Р.

3. ОСВІТА: бакалавр.

4. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯКИЙ ЗАКІНЧИЛА: Криворізький національний університет. 2013 р.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ: вчитель початкової школи.

6. ПОСАДА: керівник гуртка.

7. ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ: 2 роки.

8. ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОЛЕКТИВ ГУРТКА:

“Розвиток творчих вмінь та навичок вихованців засобами декоративно – прикладного мистецтва”.

Будинок дитячої та юнацької творчості

Олександрійської міської Ради

КОНСПЕКТ заняття на тему:

Виготовлення плоскої іграшки, “Валентинки”. М’які іграшки у сучасному декоративно – ужитковому мистецтві . Матеріали для виготовлення іграшки – сувеніра та їх властивості. Інструменти та пристосування для шиття м’якої іграшки.

укладач:

керівник гуртка

“ Чарівна майстерня”

Шквиря Г. В.

м. Олександрія 2015 р.

Тема: Виготовлення плоскої іграшки “ валентинки ” .Матеріали для виготовлення іграшки – сувеніра та їх властивості . Інструменти та пристосування для шиття м’якої іграшки.

Мета: Ознайомити учнів з видами іграшок , місцем іграшки в сучасному інтер’єрі . Навчити правильно добирати матеріали для виготовлення іграшки. Вдосконалювати свідоме дотримання учнями правил безпечної праці.

Методичне забезпечення : шаблон “ валентинок” , зразки м’яких іграшок , інструкційні картки виконання ручних швів зі зразками , технологічне виконання іграшки.

Обладнання, матеріали : голки, нитки, шпильки, ножиці, швацька крейда (мило) , тканина.

Основні поняття : іграшка народна, декоративна, ритуальна, театральна, колекційна, авторська. Шов петельний . Матеріали натуральні та хімічні.

Тип уроку: комбінований.

Хід заняття.

1.Організаційний момент.

Перевірка готовності до заняття. Перевірка присутніх вихованців. Бесіда з ТБ.

2.Актуалізація опорних знань.

Ви гарно відпочили протягом двох тижнів , можливо,подорожували,зустрічались з цікавими людьми, навчились новому рукоділлю чи виготовили самі якісь вироби (діти коротко розповідають або демонструють вироби ).

- Під час роботи ви користувались інструментами (якими саме ) безпечно , вас ніхто не відволікав і травм ви не отримали?

/Files/images/hudojno_estetichniy/charvna_maysternya/1.jpg/Files/images/hudojno_estetichniy/charvna_maysternya/2.jpg/Files/images/hudojno_estetichniy/charvna_maysternya/3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 303