Історія Будинку дитячої та юнацької творчості
Олександрійської міської ради

Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради створений у вересні 2007 року шляхом злиття трьох профільних позашкільних закладів: Центру науково-технічної молоді, Станції юних натуралістів та Станції юних туристів відповідно до рішення міської ради від 31 серпня 2007 року №439 «Про внесення змін до рішення міської ради» від 25 червня 2004 року № 483 «Про створення міського дитячо-юнацького центру творчості школярів» та є правонаступником цих навчальних закладів.

Кожен з цих закладів має свою історію. Найдавнішою історію мав Центр науково-технічної творчості, що був заснований у 1957 році як станція юних техніків, історія Станції юних натуралістів починалася з 1969 року, а Станції юних туристів з 1989 р.

Головні завдання закладу на сучасному етапі:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- виховання у підростаючого покоління поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- забезпечення прав громадянина на позашкільну освіту;

- здобуття позашкільної освіти відповідно до здібностей,обдарувань, уподобань та інтересів вихованців;

- надання знань, формування умінь та навичок вихованців за інтересами;

- забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальній, духовний і фізичний розвиток;

- підготовка до активної професійної та громадської діяльності;

- створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів, слухачів;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовки до самовизначення;

- розвиток особистості вихованців, їх здібностей, обдарувань, потреб і вміння самовдосконалюватись;

- надання вихованцям можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями та навичками науково-дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності, певного рівня допрофесійної підготовки;

- формування у вихованців, учнів, слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- формування здорового способу життя вихованців, учнів, слухачів;

- просвітницька діяльність.

Кiлькiсть переглядiв: 864