Керівник: Музичук Алла Володимірівна

Проблема над якою працює керівник:

Мета: Формування компетентностей особистості у процесі початкового технічного моделювання

Основні завдання :

- пізнавальне: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять ,ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою, графічною грамотністю,технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

- практичне : формування графічної грамотності , вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами,виготовлення іграшок,моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отриманні знання на практиці;

- творче : набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей,просторового й логічного мислення,уяви, фантазії ,здатності проявляти творчу ініціативу ,вирішувати творчі завдання ; формування стійкого інтересу до технічної творчості ,потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню;

- соціальне : виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища ,культури праці ,формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність,наполегливість .працелюбство та інш.),доброзичливості й товариськості ,уміння працювати в колективі.

/Files/images/naukovo-tehnchniy/ptm_muzichuk/1.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/ptm_muzichuk/2.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/ptm_muzichuk/3.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/ptm_muzichuk/4.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/ptm_muzichuk/5.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 315