Авіамоделювання

Керівник : Стреленко Віталій Леонідович

Проблема напрямку : „Створення оптимальних умов для розвитку особистості вихованців засобами технічної творчості ”

Мета : формування компетентностей особистості в процесі авіа моделювання

Основні завдання :

- пізнавальні : ознайомлення з технічними видами спорта ;основами авіаційних наук і технологій ,поняттями про основні технологічні прийоми проектування та виготовлення авіамоделей;

- практичні :набуття техніко-технологічних умінь і навичок ;навчання технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями й власної конструкції та їхньої експлуатації ;практичних навичок у проектуванні авіамоделей різного функціонального призначення,їхнього регулювання та запуску ,робота з різним інструментом;

- творчі : формування майстерності виготовлення авіамоделей ,розвиток технічного мислення ,конструкторських здібностей ,стійкого інтересу до технічної творчості;

- соціальні : виховання культури праці ;професійне самовизначення ,обґрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів та здібностей ; формування й розвиток позитивних якостей емоціонально –вольової сфери особистості : працелюбства,наполегливості,відповідальності.

/Files/images/naukovo-tehnchniy/avamodelniy/1.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/avamodelniy/2.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/avamodelniy/3.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/avamodelniy/4.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/avamodelniy/5.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 359