Гурток «Геометричне різьблення»

Керівник: Стреленко Віталій Леонідович

Народне мистецтво України тісно пов'язане з життям і побутом людей. Обробка деревини різьбленням є одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва, навчання якому формує у вихованців художньо-естетичні смаки та спонукає їх до активної участі у процесі відродження національно-культурних надбань українського народу. На заняттях гуртка різьблення по дереву в учнів формується свідоме, творче ставлення до праці, потреба в прекрасному як життєва необхідність.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка різьблення по дереву.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з художньою обробкою деревини, її особливостями та специфікою роботи.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками тригранно-виїмчастого, контурного, яворівського, гуцульського, рельєфного та скульптурного різьблення.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації на­родних промислів.

Робота гуртка поєднує теоретичні та практичні заняття. Основним змістом теоретичних занять є розкриття тем і завдань. На практичних заняттях діти вчаться користуватися інструментом, матеріалами, одержують навики різьбярського мистецтва.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з народними майстрами.

Кiлькiсть переглядiв: 307