Гурток «Кульова стрільба»

Розвиток України як суверенної держави залежать від здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. Діяльність позашкільних навчальних закладів забезпечує створення умов для цілеспрямованої роботи з формування в дітей та учнівської молоді патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку, розвитку почуття особистої відповідальності щодо захисту Вітчизни.

Створення навчальної програми гуртка «Кульова стрільба» обумовлюється необхідністю удосконалення організації роботи з військово-патріотичного виховання в позашкільних навчальних закладах, сприяння професійному самовизначенню їх вихованців.

Пропонована програма побудована на основі особистісно- орієнтованого та компетентнісного підходів і реалізується в гуртку військово-патріотичного напряму.

В основу змісту роботи гуртка покладені принципи науковості, доступності, єдності виховання і життєдіяльності.

Основна мета – виховання гармонійно розвиненої особистості, яка володіє якостями громадянина і патріота; формування професійно значимих якостей захисника України.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: поглиблення знань про героїчні подвиги українського народу, його Збройних Сил; оволодіння знаннями з військово-прикладної та вогневої підготовки, уміннями та навичками долікарської допомоги, правилами безпеки під час навчальних занять і тренувань; ознайомлення організацією наукового дослідження;

практичної: володіння прийомами стрільби з пневматичної зброї, дотримання правил безпеки в навчальній і практичній діяльності; розвиток

фізичної сили, витривалості, спритності, швидкості в рухах; сформованість необхідних для військової діяльності рухових навичок і вмінь; виконання завдань науково-дослідницької роботи;

творчої: розвиток творчих здібностей у процесі розв’язання навчально-практичних завдань, індивідуальної науково-дослідницької роботи; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальної: вірність бойовим і національно-історичним традиціям, військовому обов’язку; висока дисциплінованість, конструктивна соціально-комунікативна, національно-громадянська активність; свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, уміння працювати в колективі.

/Files/images/naukovo-tehnchniy/kulova_strlba/DSC_8298.jpg

/Files/images/naukovo-tehnchniy/kulova_strlba/DSC_8312.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/kulova_strlba/DSC_8314.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/kulova_strlba/DSC_8325.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/kulova_strlba/DSC_8333.jpg/Files/images/naukovo-tehnchniy/kulova_strlba/DSC_8340.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 319