Гурток «Технічний дизайн»

Керівник: Носова Вікторія Юріївна

Протягом історії свого розвитку людина намагалась прикрасити життя, зробити привабливими необхідні речі: одяг, житло, посуд, знаряддя праці. У наш час широке впровадження техніки в усі галузі людської діяльності поставило художників перед необхідністю вирішення різних технічних й естетичних завдань у галузях проектування, конструювання та моделювання. Технічна естетика, або дизайн, у сучасних умовах спрямований на формування гармонійного предметного середовища. Художнє конструювання споріднює матеріальне виробництво з мистецтвом і тим самим збагачує духовний світ людини.

Професія дизайнера в останні десятиріччя набула величезної популярності, стала необхідною в усіх сферах життя й діяльності людини. Культуру виробництва слід виховувати в людині з дитячих років.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі технічного дизайну.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

— пізнавальної: оволодіння основами дизайну, знаннями у сфері сучасної техніки й технологій, поняттями проектування та виготовлення макетів і моделей;

— практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами та інструментами; конструювання й моделювання макетів і моделей;

— творчої: емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації, бажання творити і втілювати свої ідеї в життя;

— соціальної: виховання культури праці й спілкування; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство); пробудження та формування стійкого інтересу до дизайнерської, конструкторської справи; підготовка до активної професійної та громадської діяльності.

У гуртку учні поглиблюють свої знання з базових предметів: фізики, математики, трудового навчання, а також вивчають техніку малюнка, основи креслення, набувають необхідних навичок практичної роботи та ознайомлюються з інструментом і матеріалами, що використовуються в роботі дизайнера.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття, між якими забезпечується наступність.

На практичних заняттях учні засвоюють методику проектування, поєднують практичну діяльність з основними теоретичними принципами формоутворення та усвідомлення проектної ситуації, досліджують зразки видів меблів, вивчають технологічні прийоми й варіанти розміщення їх в інтер'єрі, конструюють і моделюють предмети інтер'єру, виготовляють вироби з різних матеріалів.

Навчально-виховний процес будується на основі методики особистісно-орієнтованого навчання й виховання. Під час проведення занять засто­совуються традиційні та інноваційні педагогічні технології, використовуються сучасні інформаційно-технологічні засоби навчання.

За роки існування гуртка вихованці є учасниками всеукраїнських, обласних та міських конкурсів, де ставали переможцями у своїх категоріях.

Кiлькiсть переглядiв: 300