Гурток «Правове забезпечення науково-технічної діяльності та інноваційних технологій»

Керівник: Піта Сергій Іванович

Навчання правам людини має розглядатися як складова громадянської освіти, метою якої є свідома участь у суспільному житті повноправних громадян, відданих принципам демократії. Ця діяльність вимагає набуття значної купи знань, теоретичних та практичних навичок, розвитку рис характеру, що підвищують здатність особи брати участь у житті суспільства та функціонуванні його політичної системи.

Актуальність і практична значимість для гуртківців курсу «Права людини в Україні» полягає в тому, що права і свободи – це не суто нормативні установки, а правила поведінки людей, які випливають з моральних, політичних, культурних норм суспільства.

Курс «Права людини в Україні» має на меті:

- формування у дітей основ знань про права і свободи в нашій державі;

- розуміння і сприйняття таких цінностей як справедливість, рівність, свобода тощо;

- виховання дітей у дусі поваги до прав людини;

- розвиток правової і громадянської компетентності членів гуртка;

- здобуття досвіду захисту власних прав.

Програма розрахована на роботу в гуртках і секціях вищого рівня навчання протягом двох років. На опрацювання матеріалу відводиться така кількість годин: 1-й рік основного рівня навчання - 144 год. (4 год. на тиждень), 2 рік основного рівня навчання – 144 год. (4 год. на тиждень). У гуртках навчаються учні віком від 14 до 18 років і передбачає навчання в групах основного рівня. Склад навчальної групи 10 - 12 дітей.

У програмі пропонуються і спільні заняття (у вихідні та канікулярні дні). У співпраці діти набувають досвіду виконання соціальних ролей – суспільних, професійних, родинних.

Програмою передбачена інтеграція знань гуртківців з історії, українознавства, практичного правознавства. Заняття в гуртку суттєво доповнюють варіативну складову частину шкільної програми із суспільствознавчих дисциплін. На заняттях гуртка здійснюється теоретична та практична підготовка учнів. Курс не передбачає масового використання викладачем лекційних форм роботи, заучування основних понять і термінів. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі форми роботи, як дискусія, групова робота, брифінг, круглі столи, рольові, ділові ігри, мультимедійні презентації, консультації, експертизи, що робить заняття

практично значимими. Діти повинні вміти прокоментувати відповідь, доповідь опонентів, вміти ставити коректні запитання, бути активними.

/Files/images/admn/pta_s/3.png/Files/images/admn/pta_s/1.png/Files/images/admn/pta_s/2.png

Кiлькiсть переглядiв: 261